Yaşar Üniversitesi - Bilim, Birlik, Başarı

Vizyon ve Misyon


Vizyon - Yöngörü

Küresel ölçekte, yenilikçi ve sürdürülebilir bir üniversite.

Misyon - Temel Görev

Bilim, sanat ve tasarım kültürünü benimseyen, yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan eğitim, araştırma ve hizmet üretme.