Yaşar Üniversitesi - Bilim, Birlik, Başarı

Bilgi Edinme Formu


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.