Yaşar Üniversitesi - Bilim, Birlik, Başarı

Mali İşler Daire BaşkanlığıYaşar Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı, Üniversitenin Mali, Finansal, Personel, Bütçe ve Satın Alma iş ve işlemlerini; VUK, Vergi Kanunları, TTK, İş Kanunu, Yüksek Öğretim Mevzuatı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Mütevelli Heyet Kararları, Yaşar Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeleri çerçevesinde gerçekleştirir. Bu işlemler, Daire Başkanlığına bağlı; Muhasebe ve Personel Müdürlüğü, Finansman Müdürlüğü, Satınalma Müdürlüğü Departmanlarıyla birlikte yürütülmektedir.

Yapılan Temel İş ve İşlemler:

 • Muhasebe
 • Bütçe ve Raporlama
 • Projelerin Mali Takibi
 • Vergi Mevzuatları
 • Personel Maaş Tahakkukları
 • Varlıkların Sigorta İşlemleri
 • Nakit Yönetimi
 • Fon Gelir ve Giderleri
 • Öğrenci Ücretleri Tahsilatı
 • Mal ve Hizmet Satın Almaları
 • İhale ve Teklif Süreçleri
 • Ayniyat İşlemleri

Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı birimler:* Dosyaya sadece kampüs içi personel ağından erişilebilmektedir.