Yaşar Üniversitesi - Bilim, Birlik, Başarı

Yöngörü ve Temel Görev


Yöngörü

"Uluslararası bir kent üniversitesi"

Temel Görev

"Bilim kültürünü yerleştiren, yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan yüksek kaliteli eğitim ve araştırma"